Back Objavljena i distribuirana Studija o rodnoj ravnopravnosti u sudstvu Crne Gore

Objavljena i distribuirana Studija o rodnoj ravnopravnosti u sudstvu Crne Gore

Evropska unija i Savjet Evrope su posvećeni unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Rodna ravnopravnost je u središtu Strategije o rodnoj ravnopravnosti 2020 – 2025 i predstavlja jedan od šest ciljeva Strategije Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost 2018 – 2023. Takođe je ukorijenjena i u dokumentu Osnaživanje žena u spoljnim akcijama Evropske unije (GAPIII) i u Akcionom planu Savjeta Evrope o jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, usvojenim u aprilu 2016. godine.

U skladu sa jednim od ciljeva Strategije o rodnoj ravnopravnosti, koji se odnosi na orodnjavanje javnih politika i praksi, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, pripremljena je sveobuhvatna Studija o rodnoj ravnopravnosti u sudstvu, u saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore. Kako bi se mapirala ključna rodna pitanja i izazovi, za potrebe pripreme Studije korišćene su različite metode, uključujući anonimnu online anketu, intervjue sa sudijama i sutkinjama na različitim sudskim instancama, te fokus grupe sa ključnim pravosudnim akterima.

Nacrt Rodne studije je predstavljen na Okruglom stolu koji je održan u julu 2022. godine. Na temelju komentara učesnika i učesnica okruglog stola, pripremljena je konačna verzija Studije koja je nedavno objavljena i distribuirana svim relevantnim akterima koji se bave rodnom ravnopravnošću i reformom pravosuđa. Savjet Evrope će nastaviti će prati sprovođenje predloženih preporuka, kako bi se dodatno doprinijelo uvođenju rodne dimenzije u pravosudne politike i prakse u Crnoj Gori.

Navedena Studija je objavljena u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.“

 Studija: Rodna ravnopravnost u sudstvu u Crnoj Gori

 verzija na engleskom jeziku

 verzija na crnogorskom jeziku

Podgorica, Crna Gora 27.oktobar 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page