Back

Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima stupio na snagu

Strazbur, Francuska 14. septembar 2021. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima stupio na snagu

Protokol br. 15, kojim se uvode izmjene i dopune Evropske konvencije o ljudskim pravima, stupio je na snagu u nedelju, 1. avgusta 2021. godine.

Ovim Protokolom uvode se izmjene i dopune Preambule Konvencije, koja sada sadrži upućivanje na princip supsidijarnosti i doktrinu polja slobodne procjene. Uz to, vremensko ograničenje od šest mjeseci za podnošenje predstavke Sudu će od 1. februara 2022. godine biti skraćeno na četiri mjeseca, nakon stupanja na snagu pravosnažne odluke na nacionalnom nivou.

Protokolom se uvode i sljedeće izmjene Konvencije:

– kada je riječ o kriterijumu prihvatljivosti koji se odnosi na “značajnu štetu”, drugi uslov – da slučaj koji nije valjano razmatran od strane nacionalnih sudova, ne može biti odbačen, ovim Protokolom se mijenja tako što se ova odredba briše;

– stranke koje učestvuju u postupku više ne mogu da podnesu prigovor kada Vijeće uputi predmet na odlučivanje Velikom vijeću;

– kandidati za sudije Suda u Strazburu moraju imati manje od 65 godina starosti u trenutku kada se od Parlamentarne skupštine traži podnošenje spiska od tri kandidata.

Usvojen 2013. godine, Protokol br. 15 ratifikovale su sve zemlje članice Savjeta Evrope.

Dalje informacije dostupne su na veb stranici Evropskog suda za ljudska prava.