Back

Organizovana simulacija suđenja za studente i studentkinje prava koji su pohađali pravnu kliniku u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora 26. oktobar 2021. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Organizovana simulacija suđenja za studente i studentkinje prava koji su pohađali pravnu kliniku u Crnoj Gori

Simulacija suđenja organizovana je kao dio pravne klinike za studente i studentkinje prava u Crnoj Gori 26. oktobra 2021. godine.

Simulacija suđenja bazirana je na studiji slučaja koja se odnosi na nasilje u porodici i ostvarivanje roditeljskih prava.

Tokom prethodnog mjeseca, studenti/studentkinje su se pripremali za simulaciju uz mentorstvo dvoje istaknutih pravnika, Siniše Bjekovića, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i Snežane Armenko, zamjenice Zaštitnika. Podijeljeni u dva tima, aplikant i zastupnik države, studenti/studentkinje su imali zadatak da napišu predstavku kao i da odgovore na navode iz predstavke, te na taj način unaprijede vještine iznošenja pravne argumentacije i pravnog rezonovanja u pisanoj formi.

Tokom simulacije suđenja, studenti i studentkinje su pokazali vještinu da znanja stečena tokom univerzitetskog obrazovanja upotrijebe za rad na praktičnim predmetima u realnom okruženju. Vijeće sudija ocijenilo je da su studenti i studentkinje pokazali visok nivo poznavanja standarda ljudskih prava i strateškog razmišljanja.

Nakon simulacije suđenja, studentima i studentkinjama su podijeljeni sertifikati o uspješno završenoj pravnoj klinici na temu ljudskih prava. Oni će nastaviti sa radom u okviru pravne klinike tako što će raditi na realnim slučajevima i sa stvarnim klijentima, uz podršku mentora i advokata iz Advokatske komore.

Takmičenje simulacija suđenja organizovano je u okviru projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.