Back

Crnogorska NVO „Mladi Romi“ osvijetlila problematiku govora mržnje prema pripadnicima/ama romske i egipćanske populacije

Crna Gora 5.jul 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Crnogorska NVO „Mladi Romi“ osvijetlila problematiku govora mržnje prema pripadnicima/ama romske i egipćanske populacije

Kvalitet svih aktivnosti je odličan, kroz razne priče i „igre“ tj. radionice koje su organizovali predavači i predavačice smo naučili dosta stvari koje prethodno nijesmo znali, prije svega o romskoj i egipćanskoj zajednici i problemima sa kojima se oni susrijeću.

Ovako svoje utiske sa radionice o medijskoj pismenosti, PR tehnikama i produkciji kampanja, koju je organizovala NVO Mladi Romi u okviru nedavno završenog projekta „Mladi Crne Gore protiv govora mržnje“ sumira Jelena, učenica Škole za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ u Podgorici. Ovo je jedan od tri projekta nevladinih organizacija koji su finansirani u Crnoj Gori. Cilj projekta je bio da unaprijedi znanja i vještine mladih ljudi o značaju ljudskih prava i antidiskriminacionih politika, kao i o opasnostima koje sa sobom nosi govor mržnje. Podržan je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ i njegovog projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori“.

Jelena je raspoložena da stečene informacije prenese na ostale zainteresovane sa kojima će se susretati u svom daljem radu. Smatra da ovakvim projektima treba posvetiti više pažnje, jer doprinose unaprjeđenju neformalnog obrazovanja.

I Elmedina, šesnaestogodišnja učenica Srednje medicinske škole u Podgorici, smatra sebe osnaženom da prenese stečena znanja prvenstveno porodici i prijateljima. Za nju širenje znanja o tome kako se boriti protiv diskriminacije i uopšte za svoja prava predstavlja uspjeh. Sa druge strane, smatra da Savjet Evrope i Evropska unija trebaju da više rade na promociji pozitivnih primjera iz romske zajednice, ali i da daju podršku Romima i Romkinjama „koji imaju želje da postanu nešto više u životu”.

Semir, osamnaestogodišnji učenik Ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, koji je osim ovog treninga o PR tehnikama pohađao i trening o ljudskim pravima i govoru mržnje, iskazao je oduševljenje kvalitetom i stepenom informativnosti oba treninga.

Sličan stav o kvalitetu treninga dijeli i Sebastijan koji ima u planu da upiše Međunarodne odnose na Univerzitetu Crne Gore, a koji smatra da je zapošljavanje i obrazovanje ključ za bolju integraciju Roma i Egipćana u društvu. Sebastijan je, baš kao i Merlinda, sedamnaestogodišnja učenica Medrese „Mehmed Fatih“ u Podgorici, bio jedan od učesnika REspect kampanje koja je ponudila kontranarative usmjerene protiv govora mržnje. Merlinda takođe očekuje da Savjet Evrope i Evropska unija svojim aktivnostima doprinesu poboljšanju obrazovanja Roma i Egipćana.

U poslednjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru iz 2020.godine romska populacija je prepoznata kao jedna od najranjivijih na tržištu rada. Takođe, u Izvještaju je naglašeno da su suočeni sa višestrukim vidovima diskriminacije prilikom ostvarivanja svojih prava u upravnim i sudskim postupcima.