Back Članovi i članice novog Tužilačkog savjeta raspravljaju o evropskim standardima i najboljim praksama u izboru, ocjenjivanju, napredovanju i odgovornosti državnih tužilaca i državnih tužiteljki u Crnoj Gori

Članovi i članice novog Tužilačkog savjeta raspravljaju o evropskim standardima i najboljim praksama u izboru, ocjenjivanju, napredovanju i odgovornosti državnih tužilaca i državnih tužiteljki u Crnoj Gori

Članovi i članice novog Tužilačkog savjeta – državni tužioci/tužiteljke i eminentni pravnici i pravnice, učestvovali su na radionici o standardima i najboljim praksama u pogledu izbora, napredovanja, ocjenjivanja i odgovornosti državnih tužilaca, održanoj u Kolašinu 19. i 20. jula. Radionica je organizovana sa ciljem da afirmiše primjenu evropskih standarda i najboljih praksi u pogledu nezavisnosti i odgovornosti državnih tužilaca i tužiteljki. Radionica je proizašla iz nastojanja da se unaprijede prakse Tužilačkog savjeta u pogledu imenovanja, ocjenjivanja i utvrđivanja odgovornosti državnih tužilaca, u skladu sa relevantnim standardima u ovim oblastima.

U uvodnom izlaganju, vd Vrhovnog državnog tužioca i predsjedavajuća Tužilačkom savjetu Crne Gore, Maja Jovanović, istakla je da je novi Savjet postigao značajne rezultate od početka 2022. godine, uključujući i kroz rad na izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju, na temelju rezultata Izvještaja o procjeni sistema ocjenjivanja u Crnoj Gori, pripremljenog 2021. godine, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“. Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Bojan Božović izrazio je spremnost Ministarstva da dodatno unaprijedi zakonodavni okvir za rad državnog tužilaštva i osnaži njegovu djelotvornu primjenu u praksi.

Tokom radionice, konsultanti Savjeta Evrope, kao i državni tužioci iz Danske i Hrvatske održali su prezentacije o standardima nezavisnosti i odgovornosti tužilaca, s fokusom na preporuke Komiteta ministara i mišljenja Konsultativnog vijeća evropskih tužilaca. Članovi i članice Savjeta su aktivno učestvovali u diskusijama koje su uslijedile, kao i u onim koje su se odnosile na finansijsko upravljanje i pravosudnu statistiku.

Poseban fokus radionice bio je na kriterijima i standardima za ocjenjivanje tužilaca i tužiteljki, kroz prikaz različitih pristupa i modela. Učesnici i učesnice radionice su raspravljali i o predlozima izmjena i dopuna Pravila o ocjenjivanju. Članovi i članice Savjeta su zaključili da ocjenjivanje proizvodi posljedice za državne tužioce i tužiteljke kroz sistem napredovanja, ali da sistem ocjenjivanja treba više povezati sa individualnim stručnim usavršavanjem državnih tužilaca.

Na kraju radionice je istaknuto je da postoji tendencija ka većoj nezavisnosti i odgovornosti tužilaca. Zaključeno je da treba pronaći delikatnu ravnotežu između kvalitativnih i kvantitativnih kriterijuma ocjenjivanja, pri čemu treba da preovladavaju kvalitativni kriterijimi, uz poštovanje nezavisnosti i samostalnosti tužilaca.

U toku radionice je izrađen i konkretan plan aktivnosti Savjeta u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ koji je dio zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 - 2022."

Kolasin, Crna Gora 19 - 20.jul 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page