Back

Studenti i studentkinje prava u Crnoj Gori stiču znanja o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i radu Suda u Strazburu

Podgorica, Crna Gora 27. april 2022. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
fotografija: Shutterstock

fotografija: Shutterstock

Onlajn kurs u okviru programa HELP (Human Rights Education for Legal Professionals – edukacija pravnih stručnjaka o ljudskim pravima) na temu Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLjP) i Evropski sud za ljudska prava (ESLjP) otpočeo je 27. aprila 2022. godine u Crnoj Gori. Kurs se održava u okviru pravne klinike, i pohađaće ga 50 studenata i studentkinja sa tri pravna fakulteta u Crnoj Gori (Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran).

Kroz HELP onlajn kurs studenti/studentkinje će steći znanja o konvencijskom sistemu i radu Evropskog suda za ljudska prava. Teme su obrađene na jednostavan i interesantan način, kroz vježbe, interaktivne ekrane, praktičan rad i testove znanja. Kurs se sastoji iz dva dijela: teorijski moduli i završni ispit.

Sertifikovani tutor vodiće studente/studentkinje kroz module kursa, kako bi savladali direktnu primjenu relevantnih standarda ljudskih prava na nacionalnom nivou, te prepoznali okolnosti i situacije gdje je moguća primjena Konvencije. Studenti i studentkinje koji polože završni ispit dobiće sertifikat o uspješno položenom kursu.

Kurs je izrađen u okviru Evropskog programa Savjeta Evrope za edukaciju pravnih stručnjaka o ljudskim pravima (HELP), korišćenjem HELP metodologije.

Sprovođenje kursa u okviru pravne klinike o ljudskim pravima organizuje se u okviru projekta „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.