Back Usvojen Komunikacioni protokol Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u Crnoj Gori

Usvojen Komunikacioni protokol Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u Crnoj Gori

U okviru sveukupne podrške funkcionisanju Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu (CoSDT) u Crnoj Gori, u maju 2022. godine je izrađen Komunikacioni protokol kojim su utvrđeni ključni principi i alati za internu i eksternu komunikaciju na nivou Centra. Protokol je usvojen od strane Upravnog odbora Centra 27. jula 2022. godine, čime je postao dio formalne komunikacione politike ove institucije.

Protokol pruža smjernice u odnosu na relevatne aspekte komunikacija na nivou Centra i obuhvata specifične komunikacione tehnike i alate koje će predstavnici i predstavnice Centra dalje koristiti kako bi efikasnije komunicirali o opsegu i rezultatima svog rada. U maju ove godine je održana i ciljana obuka za predstavnike i predstavnice Centra u vezi sa primjenom Protokola.

Protokol je razvijen u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.

Crna Gora 27.jul 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page