Back

Dodijeljeni sertifikati polaznicima i polaznicama pravne klinike na temu ljudskih prava u Crnoj Gori

Podgorica, Crna Gora 26. oktobar 2021. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Dodijeljeni sertifikati polaznicima i polaznicama pravne klinike na temu ljudskih prava u Crnoj Gori

Dvadeset i jedan student/studentkinja prava koji su uspješno pohađali pravnu kliniku na temu ljudskih prava dobilo je svoje sertifikate 26. oktobra 2021.

Tokom perioda od jedne godine, studenti i studentkinje prava sa tri pravna fakulteta u Crnoj Gori proširili su svoja znanja o relevantnim međunarodnim standardima kojima se štite prava žrtava nasilja u porodici. Oni su radili sa pravnim stručnjacima, sudijama, advokatima, i aktivistima civilnog društva kako bi stekli praktične vještine o načinu postupanja u realnim slučajevima, naročito kada je riječ o nasilju u porodici i rodno-zasnovanom nasilju.

Nakon završenog kursa pravne klinike, studenti/studentkinje su polagali test na kome su pokazali visok nivo znanja i pravnog rezonovanja.

Pravna klinika na temu ljudskih prava uspostavljena je u okviru projekta „Unapređenje procesnih garancija u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“, koja je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.