Back

U Crnoj Gori počela priprema Komunikacionog protokola Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Podgorica, Crna Gora 22. novembar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
U Crnoj Gori počela priprema Komunikacionog protokola Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Obuke u pravosuđu pružaju zajedničke temelje za profesionalno napredovanje sudija i tužilaca. Kako bi se osigurala njihova efikasna primjena, potrebna je odgovarajuća komunikacija između institucija za obuku u pravosuđu i i njihovih ciljnih grupa, ali i opšte javnosti.

Kako bi se osigurao okvir za razmjenu informacija, izradiće se Komunikacioni protokol Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu kojim će se definisati ključna načela i procedure za njihovu primjenu u praksi. Protokol će pružiti smjernice vezane za komunikaciju organima i tijelima Centra, a sve sa ciljem povećanja obima i kvaliteta komunikacije između Centra i drugih aktera u pravosuđu.

Kako bi se omogućila pravovremena koordinacija aktivnosti Centra, Protokolom će biti definisane komunikacione tehnike i procedure, kao i ključne poruke koje će omogućiti efikasniju komunikaciju i povećati vidljivost Centra među studentima, pravnim praktičarima i građanima.

Od Protokola se takođe očekuje da pruži smjernice u izvanrednim okolnostima i događajima koji zahtijevaju hitnu komunikaciju, uz poštovanje interesa relevantnih aktera i sa ciljem da se doprinese osnaživanju povjerenja građana u rad institucija u pravosuđu.

Protokol će biti razvijen u okviru projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022.“