Back

Borba protiv stereotipa i mržnje prema LGBTI zajednici na sjeveru Crne Gore

Berane, Crna Gora 19. oktobar 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Borba protiv stereotipa i mržnje prema LGBTI zajednici na sjeveru Crne Gore

U okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Crnoj Gori“, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore i organizacijama civilnog društva, tokom oktobra će biti organizovane obuke za službenike Uprave policije na temu „Borba protiv zločina iz mržnje i prava LGBTI osoba“.

Obuke su fokusirane na upoznavanje službenika Uprave policije sa svim specifičnostima ugrožavanja prava LGBTI osoba, karakterističnim situacijama u kojima dolazi do kršenja tih prava, te osnovnim načelima postupanja službenika Uprave policije sa žrtvama homofobnog nasilja i diskriminacije.

Obuke će držati lokalni službenici Uprave policije koji su proteklih mjeseci prošli kroz program obuke na osnovu relevantnog priručnika Savjeta Evrope, kao i lokalnog priručnika koji je pripremila nevladina organizacija Juventas, a ažuriran je uz podršku projekta.

Prva kaskadna obuka, namijenjena službenicima Uprave policije iz sjeverozapadnog regiona Crne Gore, održana je 18. i 19. oktobra u Beranama. Druga kaskadna obuka, namijenjena službenicima Uprave policije iz sjeveroistočnog regiona Crne Gore, biće održana 25. i 26. oktobra takođe u Beranama.

Kaskadne obuke za službenike Uprave policije se realizuju u okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Crnoj Gori“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.