Back Pomoć institucijama u izradi pravnog okvira za regulisanje lobiranja u Crnoj Gori

Pomoć institucijama u izradi pravnog okvira za regulisanje lobiranja u Crnoj Gori

Radna grupa za izradu Zakona o lobiranju sastala se 27. maja 2022. godine u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

Tokom radnog sastanka, članovi i članice Radne grupe razgovarali su o trenutnom stanju nacrta Zakona o lobiranju koji je pripremljen uz pomoć Projekta; kao i o preporukama za unapređenje koje su takođe proizvedene u okviru Projekta ali i izazovima koji predstoje u procesu izrade nacrta.

Uz podršku eksperta Saveta Evrope, Radna grupa je izradila nacrte devet podzakonskih akata, koji detaljno razrađuju pitanja kao što je sadržaj registra lobista; ispit iz lobiranja; licenciranje i registracija lobista; kako prijaviti kontakte lobista, kao i kršenja Zakona.

Radna grupa je pokrenula proces izrade podzakonskog pravnog okvira koji će doprinijeti efikasnoj implementaciji zakonskih odredbi za regulisanje lobiranja u Crnoj Gori.

Sastanak je organizovan u okviru Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.

Podgorica, Crna Gora 10.jun 2022.godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page