Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

Quiz Quiz

Rada Európy prijala mnohé právne nástroje známe ako zmluvy (dohovory, charty, dohody). Koľko zmlúv doteraz prijala Rada Európy?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…

Zatvoriť

Správna odpoveď!

Zatvoriť

Nesprávna odpoveď…