Prawa człowieka, demokracja, rządy prawa
 

Rada Europy działa na rzecz swobody wypowiedzi i wolności mediów, wolności zgromadzeń, równości i ochrony mniejszości. Wszczęła kampanie dotyczące spraw, takich jak ochrona dzieci, mowa nienawiści w sieci i prawa Romów, największej mniejszości w Europie. Rada Europy pomaga państwom członkowskim zwalczać korupcję i terroryzm oraz podejmować niezbędne reformy prawne. Jej grupa ekspertów w zakresie prawa konstytucyjnego, znana jako Komisja Wenecka, oferuje doradztwo prawne dla państw na całym świecie.

Rada Europy promuje prawa człowieka poprzez międzynarodowe Konwencje, takie jak Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz Konwencja o cyberprzestępczości. Monitoruje postęp w państwach członkowskich osiągnięty w tych sferach i tworzy zalecenia poprzez ciała monitorujące złożone z niezależnych ekspertów. Dziś żadne z państw członkowskich Rady Europy nie stosuje kary śmierci.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Rada Europy jest oddzielną organizacją od mającej 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże żaden kraj nie dołączył do Unii bez uprzedniego bycia członkiem Rady Europy.

Ile państw członkowskich ma Rada Europy?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!