Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny jest wybierany przez Zgromadzenie Parlamentarne na pięcioletnią kadencję jako głowa organizacji. Jest odpowiedzialny za planowanie strategiczne i za program działań Rady Europy oraz budżet. Przewodzi Organizacji i reprezentuje ją.
Odwiedź stronę internetową

 

Zastępca Sekretarza Generalnego również jest wybierany przez Zgromadzenie Parlamentarne na pięcioletnią kadencję, w odrębnych wyborach od tych, w których wybiera się Sekretarza Generalnego.
Odwiedź stronę internetową

 


Komitet Ministrów

To ciało decyzyjne Rady złożone z ministrów spraw zagranicznych każdego państwa członkowskiego lub stałych przedstawicieli dyplomatycznych w Strasburgu. Komitet Ministrów decyduje o polityce Rady Europy i zatwierdza jej budżet oraz program działań.
Odwiedź stronę internetową


Zgromadzenie Parlamentarne (ZPRE)

Zgromadzenie Parlamentarne składa się z 324 członków parlamentów z 47 państw członkowskich; Zgromadzenie wybiera Sekretarza Generalnego, Komisarza Praw Człowieka i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; stanowi demokratyczne forum dla debaty i monitoruje wybory; jego komisje odgrywają ważną rolę w badaniu aktualnych spraw.
Odwiedź stronę internetową


Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to instytucja Rady Europy odpowiedzialna za wzmacnianie demokracji lokalnej i regionalnej w 47 państwach członkowskich. Składa się on z dwóch izb – Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów – oraz z trzech komitetów, skupia 648 wybranych przedstawicieli reprezentujących ponad 150 000 władz lokalnych i regionalnych.
 Odwiedź stronę internetową


Europejski Trybunał Praw Człowieka

To stałe ciało sądowe, które gwarantuje wszystkim Europejczykom prawa chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jest dostępny dla państw i jednostek bez względu na ich obywatelstwo. 47 państw członkowskich Rady Europy jest stronami Konwencji.
Odwiedź stronę internetową


Komisarz Praw Człowieka

Komisrz Praw Człowieka niezależnie zajmuje się kwestiami naruszeń praw człowieka i zwraca na nie uwagę.
Odwiedź stronę internetową

 


Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych

Konferencja obejmuje około 400 międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGOs). Tworzy istotne powiązania między politykami i społeczeństwem i niesie głos społeczeństwa obywatelskiego do Rady Europy. Praca Rady szeroko korzysta z doświadczenia INGO i jej dostępu do europejskich obywateli.
Odwiedź stronę internetową


Współpraca Globalna

Rada Europy współpracuje na zasadzie bliskiego partnerstwa z Unią Europejską, współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz z wieloma partnerskimi państwami w sąsiedztwie Europy i na świecie.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Który z poniższych krajów nie jest członkiem Rady Europy?

  1. Szwajcaria
  2. Ukraina
  3. Białoruś
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!