Sekretarz Generalny

Sekretarz Generalny jest wybierany przez Zgromadzenie Parlamentarne na pięcioletnią kadencję jako głowa organizacji. Jest odpowiedzialny za planowanie strategiczne i za program działań Rady Europy oraz budżet. Przewodzi Organizacji i reprezentuje ją.
Visit Secretary General Website

 

Zastępca Sekretarza Generalnego jest również wybierany na pięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Parlamentarne w oddzielnych wyborach od tych, jakie przeprowadza się wyłaniając Sekretarza Generalnego.
Visit Deputy Secretary General Website

 


Komitet Ministrów

To ciało decyzyjne Rady złożone z ministrów spraw zagranicznych każdego państwa członkowskiego lub stałych przedstawicieli dyplomatycznych w Strasburgu. Komitet Ministrów decyduje o polityce Rady Europy i zatwierdza jej budżet oraz program działań.
Visit Committee of Ministers Website


Zgromadzenie Parlamentarne (ZPRE)

Zgromadzenie Parlamentarne składa się z 324 członków parlamentów z 47 państw członkowskich; Zgromadzenie wybiera Sekretarza Generalnego, Komisarza Praw Człowieka i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; stanowi demokratyczne forum dla debaty i monitoruje wybory; jego komisje odgrywają ważną rolę w badaniu aktualnych spraw.
Visit Parliamentary Assembly Website


Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to instytucja Rady Europy odpowiedzialna za wzmacnianie demokracji lokalnej i regionalnej w 47 państwach członkowskich. Składa się on z dwóch izb – Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów – oraz z trzech komitetów, skupia 648 wybranych przedstawicieli reprezentujących ponad 150 000 władz lokalnych i regionalnych.
Visit Congress of Local and Regional Authorities Website


Europejski Trybunał Praw Człowieka

To stałe ciało sądowe, które gwarantuje wszystkim Europejczykom prawa chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jest dostępny dla państw i jednostek bez względu na ich obywatelstwo. 47 państw członkowskich Rady Europy jest stronami Konwencji.
Visit European Convention on Human Rights Website


Komisarz Praw Człowieka

Komisrz Praw Człowieka niezależnie zajmuje się kwestiami naruszeń praw człowieka i zwraca na nie uwagę.
Visit Commissioner for Human Rights Website

 


Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych

Konferencja obejmuje około 400 międzynarodowych Organizacji Pozarządowych (INGOs). Tworzy istotne powiązania między politykami i społeczeństwem i niesie głos społeczeństwa obywatelskiego do Rady Europy. Praca Rady szeroko korzysta z doświadczenia INGO i jej dostępu do europejskich obywateli.
Visit Conference of INGOs Website


Współpraca Globalna

Rada Europy współpracuje na zasadzie bliskiego partnerstwa z Unią Europejską, współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych, z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz z wieloma partnerskimi państwami w sąsiedztwie Europy i na świecie.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Który z poniższych krajów nie jest członkiem Rady Europy?

  1. Szwajcaria
  2. Ukraina
  3. Białoruś
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!