Rada Europy jest oddzielną organizacją od mającej 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże żaden kraj nie dołączył do Unii bez uprzedniego bycia członkiem Rady Europy.

Ile państw członkowskich ma Rada Europy?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Którego dnia w roku świętuje się rocznicę powstania Rady Europy?

 1. 1. maja
 2. 8 marca
 3. 5 maja
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Który z poniższych krajów nie jest członkiem Rady Europy?

 1. Szwajcaria
 2. Ukraina
 3. Białoruś
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Który z głównych polityków, przemawiając w Radzie Europy, nazwał jej budynek „Wspólnym europejskim domem”?

 1. Winston Churchill w 1949 r.
 2. Michaił Gorbaczow w 1989 r.
 3. Vaclav Havel w 1995 r.
Zamknij

  Zła odpowiedź...

Zamknij

  Dobra odpowiedź!

Zamknij

  Zła odpowiedź...

Rada Europy opracowała szereg instrumentów prawnych znanych, jako traktaty (konwencje,  karty, porozumienia). Ile traktatów sporządziła dotychczas Rada Europy?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Zamknij

Zła odpowiedź...

Gdzie znajduje się siedziba Rady Europy?

 1. W Brukseli (Belgia)
 2. W Strasburgu (Francja)
 3. W Genewie (Szwajcaria)
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Zamknij

Zła odpowiedź...

Ile, według szacunków, rdzennych języków występuje w Europie?

 1. poniżej 100
 2. pomiędzy 100 a 200
 3. ponad 200
Zamknij

  Zła odpowiedź...

Zamknij

  Zła odpowiedź...

Zamknij

  Dobra odpowiedź!

Ilu obywateli reprezentuje Rada Europy, jako największa polityczna organizacja europejska?

 1. 500 milionów
 2. 700 milionów
 3. 1046 milionów
Zamknij

  Zła odpowiedź...

Zamknij

  Dobra odpowiedź!

Zamknij

  Zła odpowiedź...

Który rok przyniósł podpisanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, pierwszego międzynarodowego prawnego instrumentu  gwarantującego ochronę praw człowieka?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Zamknij

  Dobra odpowiedź!

Zamknij

  Zła odpowiedź...

Zamknij

  Zła odpowiedź...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.