Budowniczowie

Budowniczowie Europy to ludzie, którzy rozpoczęli proces budowania Europy przez założenie Rady Europy w 1949 r. i powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) w 1950 r. oraz  Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w 1957 r.

Ci ludzie dialogu, którzy przeżyli dwie wojny światowe i mieli doświadczenie z pierwszej ręki w zakresie szeregu kultur europejskich byli pionierami Europy pokoju opartej na wartościach praw człowieka , demokracji i rządów prawa.

Pionierzy Europy 

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Rada Europy opracowała szereg instrumentów prawnych znanych, jako traktaty (konwencje,  karty, porozumienia). Ile traktatów sporządziła dotychczas Rada Europy?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Zamknij

Zła odpowiedź...