Państwa Członkowskie

Did you know?
The Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence makes it clear that violence against women and domestic violence can no longer be considered as a private matter and that states have an obligation to prevent violence, protect victims and punish the perpetrators.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Który z poniższych krajów nie jest członkiem Rady Europy?

  1. Szwajcaria
  2. Ukraina
  3. Białoruś
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!