Улога

Фокус-точките на ХЕЛП се врска помеѓу Секретаријатот на ХЕЛП и националните институции за обука. Тие се контакт-лица за судии и обвинители во врска со обуките за човекови права.

Како такви, тие одржуваат редовни состаноци на домашно ниво со цел да ја оценат моменталната состојба во нивните соодветни национални институции за обука и ги проценуваат потребите на судиите и обвинителите за обуки за човекови права. Тие прават презентации за ХЕЛП за да ја претстават Програмата пред своите колеги, објавуваат релеванти информации за ХЕЛП и материјали за обука на нивните национални јазици и учевствуваат на Годишната конференција на ХЕЛП.

Фокус-точките на ХЕЛП се во редовен контакт со Секретаријатот на ХЕЛП и поднесуваат годишни извештаи.

Листа на фокус-точки

 Албанија
Mirela Bogdani


 Ерменија
Emil Amirkhanyan


 Азербејџан
Zulfigar Babayev


 Австрија
Oliver Scheiber


 Белгија
Umit Oral


 Босна и Херцеговина
Vanja Pavlović


 Бугарија
Korneliya Kirilova


 Хрватска
Ms Lara Barberić


 Кипар
Elias Georgiou

 Република Чешка
Jana Z. Koláčková


 Франција
Marie Compere


 Џорџија
Besarion Bokhashvili


 Грција
Petros Alikakos


 Унгарија
Petra Bard


 Исланд
Hjortur Aðalsteinsson


 Италија
Luca Perilli


 Летонија
Darta Mestere


 Естонија
Katre Lahumaa


 Литванија
Ervinas Baubinas

 Луксембург
Mylène Regenwetter


Малта
Joseph David Camilleri


 Република Молдавија
Diana Scobioala


 Црна Гора
Siniša Bjeković


 Холандија
Ieda Suzanna van de Meene


 Полска
Szymon Janczarek


 Португалија
Diogo Ravara

 Романија
Beatrice Ramascanu


 Руска Федерација
Vasilisa Neshataeva


 Србија
Jasmina Krštenić


 Словенија
Miodrag Đorđević


 Шпанија
Rafael Bustos Gisber


 Шведска
Ann-Marie Basun


“Поранешна Југословенска Република Македонија”
Velimir Delovski


 Украина
Tetyana Fuley