ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა
 

ევროპის საბჭო იცავს გამოხატვისა და მედიის თავისუფლებას, შეკრების თავისუფლებას, თანასწორობას და იცავს უმცირესობებს. მან დაიწყო არაერთი კამპანია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ბავშვთა დაცვა, ონლაინ სიძულვილის ენა და ევროპის უდიდესი უმცირესობის – ბოშათა – უფლებები. ევროპის საბჭო ეხმარება წევრ სახელმწიფოებს კორუფციასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში და ატარებს სასამართლოს რეფორმებს. ევროპის საბჭოს კონსტიტუციის ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ცნობილია ვენეციის კომისიის სახელწოდებით, სამართლებრივ რჩევებს სთავაზობს ქვეყნებს მთელს მსოფლიოში.

ევროპის საბჭო იცავს ადამიანის უფლებებს საერთაშორისო კონვენციების მეშვეობით, როგორიცაა კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის შესახებ და კონვენცია კიბერდანაშაულზე. იგი აკვირდება სახელმწიფოთა პროგრესს ამ სფეროებში და გასცემს რეკომენდაციებს მონიტორინგის ორგანოების დამოუკიდებელ ექსპერტთა მეშვეობით. დღესდღეობით ევროპის საბჭოს არც ერთ წევრ სახლემწიფოში არ მიმართავენ სიკვდილით დასჯას

მონიტორინგის ორგანოები

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

კითხვარი

ევროპის საბჭო 27 სახელმწიფოსგან შემდგარი ევროპის კავშირისგან დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა. თუმცა, არც ერთი ქვეყანა არ მიერთებია ევროკავშირს ისე, რომ მანამდე ევროპის საბჭოს წევრი არ ყოფილიყო.

რამდენი წევრი სახელმწიფოა ევროპის საბჭოში?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Close

მცდარი პასუხი…

Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!