ევროპის საბჭოს პატივცემული სტუმარი გამხდარა სხვადასხვა ეროვნებისა და რწმენის არაერთი მაღალი წოდების პირი.

ეს ქალები და მამაკაცები, ხშირად ძალიან ქმედითები და მნიშვნელოვანი პირები პოლიტიკურ, სოციალურ თუ კულტურულ ინიციატივათა განხორციელებაში, წარმოაჩენენ დინამიზმსა და ღირებულებებს, რომლებიც 1950 წლიდან მართავენ ევროპის საბჭოს მუშაობას.

ევროპის ხმა

 

Did you know?
The Commissioner for Human Rights, acting as an independent institution, has had the task of promoting awareness of and respect for human rights in all Council of Europe member states. 

კითხვარი

რა დღეს აღინიშნება ევროპის საბჭოს დაბადების დღე?

  1. 1 მაისს
  2. 8 მარტს
  3. 5 მაისს
Close

მცდარი პასუხი…

Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!