ლურჯი ცის ფონზე გამოსახული ვარსკვლავები ქმნიან წრეს, რაც გაერთიანების სიმბოლოა. ვარსკვლავების რაოდენობა განსაზღვრულია - თორმეტი. ეს არის სრულყოფილებისა და სისავსის სიმბოლო და გვახსენებს 12 მოციქულს, იაკობის შვილებს, ჰერაკლეს გმირობებს, წელიწადის თვეებს და სხვა.

1949 წელს ევროპის საბჭოს დაარსების დღიდან ცნობილი იყო, რომ საჭიროა ევროპისათვის ისეთი სიმბოლოს მოძებნა, რომელთანაც იდენტიფიცირდებიან მისი მცხოვრებნი. 1955 წლის 25 ოქტომბერს საპარლამენტო ასამბლეამ ევროპის საბჭოს ემბლემად ერთხმად დაამტკიცა ლურჯ ფონზე გამოსახული ოქროსფერი ვარსკვლავების წრე. 1955 წლის 9 დეკემბერს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო ვარსკვლავებიანი დროშა, რომელიც ოფიციალურად ძალაში შევიდა იმავე წლის 13 დეკემბერს პარიზში.
 

მთელი ევროპის სიმბოლო

1983 წელს ევროპარლამენტმა, თავის მხრივ, მოიწონა დროშა და გასცა რეკომენდაცია, რომ ევროპის საბჭოს არჩეული დროშა ქცეულიყო ევროპული გაერთიანების ემბლემადაც. ევროპულმა საბჭომ ეს იდეა 1985 წელს დაამტკიცა. ევროგაერთიანების ინსტიტუციებმა ამ დროშის გამოყენება 1986 წლიდან დაიწყეს.

მას შემდეგ ევროპის დროშა იქცა ერთობლივი პოლიტიკის სინონიმად, რომელიც აერთიანებს ევროპელებს და მაღლდება მრავალფეროვნებაზე.

ევროპის დროშის ისტორია

ევროპის დროშის შექმნის ისტორია

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

კითხვარი

სად მდებარეობს ევროპის საბჭოს ძირითადი ოფისი?

  1. ბრიუსელში (ბელგია)
  2. ჟენევაში (შვეიცარია)
  3. ჟენევაში (შვეიცარია)
Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!

Close

მცდარი პასუხი…