აღმშენებლები

ევროპის აღმშენებლები იყვნენ ადამიანები, ვინც 1949 წელს დააარსა ევროპის საბჭო, 1950 წელს - ქვანახშირისა და ფოლადის ევროპული გაერთიანება (ECSC) და 1957 წელს - ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება (EEC), რითაც დასაბამი დაუდეს ევროპული აღმშენებლობის პროცესს.

ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ღირებულებებზე დაფუძნებული მშვიდობიანი ევროპის პიონერები იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ დიალოგის ფასი, გამოიარეს ორი მსოფლიო ომი და ფლობდნენ სხვადასხვა ევროპული კულტურის მდიდარ გამოცდილებას.

ევროპის პიონერები

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

კითხვარი

ევროპის საბჭომ გამოსცა მთელი რიგი სამართლებრივი დოკუმენტებისა, რომლებსაც ხელშეკრულებებს უწოდებენ (კონვენციები, ქარტიები, შეთანხმებები). დღეისათვის რამდენი ხელშეკრულება აქვს შემუშავებული ევროპის საბჭოს?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!

Close

მცდარი პასუხი…