ევროპის საბჭო 27 სახელმწიფოსგან შემდგარი ევროპის კავშირისგან დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა. თუმცა, არც ერთი ქვეყანა არ მიერთებია ევროკავშირს ისე, რომ მანამდე ევროპის საბჭოს წევრი არ ყოფილიყო.

რამდენი წევრი სახელმწიფოა ევროპის საბჭოში?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Close

მცდარი პასუხი…

Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!

რა დღეს აღინიშნება ევროპის საბჭოს დაბადების დღე?

 1. 1 მაისს
 2. 8 მარტს
 3. 5 მაისს
Close

მცდარი პასუხი…

Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!

ქვემოთ ჩამოთვლილ ქვეყანათაგან რომელი არ არის ევროპის საბჭოს წევრი?

 1. შვეიცარია
 2. უკრაინა
 3. ბელარუსი
Close

 მცდარი პასუხი…

Close

მცდარი პასუხი…

Close

 სწორი პასუხი!

ევროპის საბჭოში გამოსვლისას რომელმა წამყვანმა პოლიტიკოსმა მოუწოდა „ერთიანი ევროპული სახლის“ მშენებლობისკენ? 

 1. უინსტონ ჩერჩილმა 1949 წელს
 2. მიხეილ გორბაჩოვმა 1989 წელს
 3. ვაცლავ ჰაველმა 1995 წელს
Close

  მცდარი პასუხი…

Close

  სწორი პასუხი!

Close

  მცდარი პასუხი…

ევროპის საბჭომ გამოსცა მთელი რიგი სამართლებრივი დოკუმენტებისა, რომლებსაც ხელშეკრულებებს უწოდებენ (კონვენციები, ქარტიები, შეთანხმებები). დღეისათვის რამდენი ხელშეკრულება აქვს შემუშავებული ევროპის საბჭოს?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!

Close

მცდარი პასუხი…

სად მდებარეობს ევროპის საბჭოს ძირითადი ოფისი?

 1. ბრიუსელში (ბელგია)
 2. ჟენევაში (შვეიცარია)
 3. ჟენევაში (შვეიცარია)
Close

მცდარი პასუხი…

Close

სწორი პასუხი!

Close

მცდარი პასუხი…

დაახლოებით რამდენი ძირძველი ენაა ევროპაში?

 1. 100-მდე
 2. 100-დან 200-მდე
 3. 200-ზე მეტი
Close

  მცდარი პასუხი…

Close

  მცდარი პასუხი…

Close

  სწორი პასუხი!

როგორც ყველაზე დიდი ევროპული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რამდენ ევროპელ მოქალაქეს წარმოადგენს ევროპის საბჭო?

 1. 500 მილიონს
 2. 700 მილიონს
 3. 1046 მილიონს
Close

  მცდარი პასუხი…

Close

  სწორი პასუხი!

Close

  მცდარი პასუხი…

რომელ წელს მოეწერა ხელი ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას - პირველ საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტს, რომელიც ადამიანის უფლებებს იცავს?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Close

  სწორი პასუხი!

Close

  მცდარი პასუხი…

Close

  მცდარი პასუხი…

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.