Կապույտ երկնքի ֆոնի վրա աստղերը շրջան են կազմում՝ խորհրդանշելով միություն: Աստղերի թիվն անփոփոխ է, 12 թիվը կատարելության և ավարտվածության խորհրդանիշն է և հիշեցնում է առաքյալներին, Հակոբի որդիներին, Հերկուլեսի սխրանքները, տարվա ամիսները և այլն

1949թ. իր հիմնադրման պահից սկսած Եվրոպայի խորհուրդը գիտակցում էր Եվրոպային մի խորհրդանիշ տալու անհրաժեշտությունը, որի միջոցով հնարավոր կլիներ ճանաչել Եվրոպայում բնակվող անձանց ինքնությունը: 1955թ. հոկտեմբերի 25-ին Խորհրդարանական վեհաժողովը միաձայն հաստատեց կապույտ ֆոնի վրա ոսկե աստղերից կազմած շրջանի խորհրդանիշը: 1955թ. դեկտեմբերի 9-ին կազմակերպության Նախարարների կոմիտեն ընդունեց աստղազարդ դրոշը, որը նույն տարվա դեկտեմբերի 13-ին պաշտոնապես սկսեց գործարկվել Փարիզում:

Խորհրդանիշ ողջ Եվրոպայի համար

1983թ. Եվրոպական խորհրդարանն իր հերթին ընդունեց Եվրոպայի խորհրդի կողմից մշակած դրոշը և խորհուրդ տվեց դարձնել այն եվրոպական համայնքների խորհրդանիշը: Եվրոպական խորհուրդն իր հավանությունը տվեց 1985թ. հունիսին: Եվրոպական միության հաստատությունները սկսեցին կիրառել այդ դրոշը 1986 թվականին:

Այդ պահից սկսած եվրոպական դրոշը դարձել է բոլոր եվրոպացիներին միավորող ընդհանուր քաղաքական նախագծի հոմանիշը՝ գերակայելով նրանց միջև առկա տարբերությունները:

Եվրոպական դրոշի պատմությունը

Պատկերացրեք եվրոպական դրոշը

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Վիկտորինա

Որտե՞ղ են գտնվում Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար մարմինները:

  1. Բրյուսելում (Բելգիա)
  2. Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա)
  3. Ժնևում (Շվեյցարիա)
Close

Սխալ պատասխան

Close

Ճիշտ պատասխան

Close

Սխալ պատասխան