Շինարարները

Սրանք մարդիկ էին, որոնք նախաձեռնեցին Եվրոպայի կառուցման գործընթացը՝ 1949թ-ին հիմնադրելով Եվրոպայի խորհուրդը, 1950թ-ին՝ Եվրոպական Ածխի և Պողպատի ընկերակցությունը և 1957թ-ին՝ Եվրոպական տնտեսական ընկերակցությունը:

Երկխոսությանն ապավինող այս մարդիկ, որոնք ապրեցին երկու համաշխարհային պատերազմների ժամանակաշրջանում և մի շարք եվրոպական մշակույթների անմիջական կրողն էին, խաղաղ Եվրոպայի հիմնադիրներն էին՝ հիմնված մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության արժեքների վրա:

Եվրոպայի նախաձեռնորդները

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Վիկտորինա

Եվրոպայի խորհուրդը ստեղծել է մի շարք իրավական փաստաթղթեր, որոնք հայտնի են որպես պայմանագրեր (կոնվենցիաներ, խարտիաներ, համաձայնագրեր): Քանի՞ պայմանագիր է ստեղծել Եվրոպայի խորհուրդը մինչ օրս:

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Սխալ պատասխան

Close

իշտ պատասխան

Close

Սխալ պատասխան