*All references to Kosovo, whether the territory, institutions or population, in this text shall be understood in full compliance with United Nation's Security Council Resolution 1244 and without prejudice to the status of Kosovo.

Did you know?
The Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence makes it clear that violence against women and domestic violence can no longer be considered as a private matter and that states have an obligation to prevent violence, protect victims and punish the perpetrators.

Վիկտորինա

Ստորև նշված երկրներից որը՞ չի հանդիսանում Եվրոպայի խորհրդի անդամ:

  1. Շվեյցարիան
  2. Ուկրաինան
  3. Բելառուսը
Close

Սխալ պատասխան

Close

Սխալ պատասխան

Close

Ճիշտ պատասխան