The present and future of citizenship and human rights education in Hungary

Az emberi jogi nevelés és állampolgárságra nevelés jelene és jövője Magyarországon

draft programme draft programme
tervezett program tervezett program