Lidská práva, demokracie, právní stát
 

Rada Evropy hájí svobodu slova a sdělovacích prostředků, svobodu shromažďování, rovnost a ochranu pro menšiny. Rada vede kampaně například za ochranu dítěte, za práva Romů, nepočetnější evropské menšiny, a proti nenávistným projevům na síti. Rada Evropy napomáhá členským států potírat korupci a terorismus a připravovat nezbytné soudní reformy. Právní poradenství nabízí zemím na celém světě její skupina odborníků na ústavní právo, známá jeko Benátská komise.

Rada Evropy prosazuje lidská práva prostřednictvím mezinárodních úmluv, jako je například Úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a Úmluva proti kyberzločinu. Rada monitoruje pokrok jednotlivých členských států v těchto oblastech a prostřednictvím nezávislých monitorovacích orgánů formuluje svá doporučení. Ani v jediné z členských zemí Rady Evropy se dnes neuplatňuje trest smrti.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kvíz

Rada Evropy je organizace,  jež nesouvisí s osmadvacetičlennou Evropskou unií.  Žádná země se ovšem nikdy nestala členem Unie, aniž by předtím byla členem Rady Evropy.

Kolik členských států má Rada Evropy?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!