Budovatelé

Byli to tito budovatelé Evropy, kdo zahájili proces výstavby Evropy,  když v roce 1949 založili Radu Evropy , v roce 1950 Evropské společenství uhlí a oceli (ECSC), a v roce 1957Evropské hospodářské společenství (EEC).

Tito muži dialogu, kteří prožili dvě světové války a měli bezprostřední zkušenost z mnoha evropských kultur, byli průkopníky Evropy míru, budované na základech lidských lidských práv, demokracie a právního státu.

Průkopníci Evropy 

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Kvíz

Rada Evropy vyprodukovala množství právních instrumentů, jimž se říká smlouvy (úmluvy, charty, dohody). Kolik smluv vytvořila Rada Evropy k dnešnímu dni?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...