Budovatelé

Byli to tito budovatelé Evropy, kdo zahájili proces výstavby Evropy,  když v roce 1949 založili Radu Evropy , v roce 1950 Evropské společenství uhlí a oceli (ECSC), a v roce 1957Evropské hospodářské společenství (EEC).

Tito muži dialogu, kteří prožili dvě světové války a měli bezprostřední zkušenost z mnoha evropských kultur, byli průkopníky Evropy míru, budované na základech lidských lidských práv, demokracie a právního státu.

Průkopníci Evropy 

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení
Kvíz Kvíz

Rada Evropy vyprodukovala množství právních instrumentů, jimž se říká smlouvy (úmluvy, charty, dohody). Kolik smluv vytvořila Rada Evropy k dnešnímu dni?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...