Na pozadí modré oblohy vytvářejí hvězdy kruh, symbolizující jednotu. Počet hvězd je pevně stanoven, dvanáctka je totiž symbolem dokonalosti a úplnosti a také připomíná apoštoly, syny Jákoba, práce Herkulovy, měsíce roku atd.

Od svého založení v roce 1949 si Rada Evropy byla vědoma potřeby propůjčit Evropě symbol, s nímž by se její obyvatelé mohli ztotožnit. Dne 25. října 1955 Parlamentní shromáždění jednomyslně schválilo znak kruhu zlatých hvězd na modrém pozadí. 9. prosince 1955 Výbor ministrů Rady Evropy přijal hvězdnatou vlajku, jež pak byla 13. prosince oficiálně představena v Paříži.

Symbol pro celou Evropu

V roce 1983 pak Evropský parlament vlajku navrženou Radou Evropy a schválil a doporučil, aby se stala znakem Evropských společenství. Evropská rada dala svůj souhlas v červnu 1985. Instituce Evropské unie začaly vlajku používat v roce 1986

Evropská vlajka se od té doby stala synonymem pro společný politický projekt, sjednocující všechny Evropany a přesahující jejich odlišnost.

Historie evropské vlajky

Evropská vlajka a představa

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Kvíz
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...