Rada Evropy je organizace,  jež nesouvisí s osmadvacetičlennou Evropskou unií.  Žádná země se ovšem nikdy nestala členem Unie, aniž by předtím byla členem Rady Evropy.

Kolik členských států má Rada Evropy?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Který den v roce se slaví výročí Rady Evropy?

 1. 1. května
 2. 8. března
 3. 5. května
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Která z nížeuvedených zemí není členem Rady Evropy?

 1. Švýcarsko
 2. Ukrajina
 3. Bělorusko
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Který z čelných politiků v souvislosti s Radou Evropy vyzval k budování “společného evropského domu”?

 1. Winston Churchill v r. 1949
 2. Michail Gorbačov v r.1989
 3. Václav Havel v r. 1995
Zavřít

  Chybná odpověď...

Zavřít

  Správná odpověď!

Zavřít

  Chybná odpověď...

Rada Evropy vyprodukovala množství právních instrumentů, jimž se říká smlouvy (úmluvy, charty, dohody). Kolik smluv vytvořila Rada Evropy k dnešnímu dni?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...

Jaký je odhadovaný počet původních jazyků v Evropě?

 1. méně než 100
 2. mezi 100 a 200
 3. více než 200
Zavřít

  Chybná odpověď...

Zavřít

  Chybná odpověď...

Zavřít

  Správná odpověď!

Kolik evropských občanů Rada Evropy jakožto největší evropská politická organizace zastupuje?

 1. 500 miliónů
 2. 700 miliónů
 3. 1046 miliónů
Zavřít

  Chybná odpověď...

Zavřít

  Správná odpověď!

Zavřít

  Chybná odpověď...

V kterém roce došlo k podepsání Evropské úmluvy o lidských právech, prvního mezinárodního právního instrumentu zaručujícího ochranu lidských práv?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Zavřít

  Správná odpověď!

Zavřít

  Chybná odpověď...

Zavřít

  Chybná odpověď...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.