Organizace

Rada Evropy má sídlo ve Štrasburku, ve Francii. Zaměstnává 2 200 lidí a má externí a styčná zastoupení v dalším mezinárodních organizacích. Evropská střediska mládeže ve Štrasburku a v Budapešti nabízí mladým lidem školení v problematice demokracie a lidských práv.

Budovy
 

Palác Evropy (Palais de l'Europe)

Palác Evropy, postavený podle návrhu francouzského architekta Henriho Bernarda a slavnostně otevřený v roce 1977, je hlavní budovou Rady  Evropy. Hlavní vstup je lemovaný vlajkami všech členských států Rady.  Vnější plášť budovy vytváří mozaiku kontrastních barev betonových pilířů, fasády z eloxovaného hliníku a obrovských oken konferenčních sálů. Na místě před budovou, dnes pokryté trávníkem, stál kdysi předchůdce Paláce Evropy – Dům Evropy (Maison de l´Europe).


  Agora

Agora je nejnovější budovou Rady Evropy. Své jméno si vypůjčila ze starořeckého slova označujícího otevřený prostor pro shromažďování. Byla slavnostně otevřena v dubnu 2008 a je společným dílem architektonických ateliérů  Art & Build (Brusel) a Denu et Paradon (Štrasburk).  Budova spojuje modernost, účelnost a respekt k životnímu prostředí. Mohutná prosklená fasáda ukrývá dvě atria, obklopená jednacími místnostmi s obklady z předpatinované mědí.  Střecha upoutá konzolovým řešením, korunovaným dvěma solárními komíny, jejichž tvar umožňuje přirozené odvětrávání atrií.


  Budova lidských práv

Podél řeky Ill, jež protéká Štrasburkem se stáčí Budova lidských práv, jež byla slavnostně otevřena v roce 1995. Je to jedno z nejpozoruhodnějších děl velkého britského architekta, lorda Richarda Rogerse, který rovněž projektoval Centre Georges-Pompidou, Millennium Dome v Londýně a budovu velšského Národního shromáždění. Budova dýchá symbolismem (fasáda evokuje váhy spravedlnosti) a využívá současných materiálů (hojné využívání skla je metaforou pro transparentnost). Průčelí Budovy lidských práv je tvořeno dvěma válcovitými komorami Evropského soudu pro lidská práva.


  Evropský direktorát pro jakost léků a zdravotní péče (EDQM)

Nová budova EDQM je usazena v pozadí Agory. Byla navržena architektonickým ateliérem  Art & Build z Bruselu a Denu et Paradon ze Štrasburku, do provozu byla uvedena v březnu roku 2007. Zvlněná konstrukce ze skla a dřeva  kombinuje moderní estetiku se současnou funkcionalitou a ukrývá laboratoře, kanceláře a konferenční sály, sloužící organizaci v její rostoucí roli při monitorování kvality léků v Evropě i mimo její hranice.


  Evropské centrum mládeže

Funkční současná budova, dílo norských architektů Lunda a Slaatta, už od roku 1972 hostí desítky tisíc mladých lidí z nejrůznějšího prostředí. Stojí ve čtvrti Wacken. Evropské centrum mládeže, vynikající příklad skandinávské architektury, dosahuje smíšením syrovosti  betonu a hliníku úžasného efektu.

Did you know?
The Council of Europe's 46 member states form a death-penalty-free zone. Since 1985, the abolition of the death penalty has been a requirement for membership of the Council of Europe.

Kvíz
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...