პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
03.07.2014
ძალადობის გარეშე სიცოცხლე ყველა ქალის უფლებაა

ქალთა მიმართ ძალადობა - ფსიქოლოგიური იქნება იგი, ვერბალური თუ ფიზიკური - ადამიანის უფლებათა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულ დარღვევას წარმოადგენს.

სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ოჯახური ძლადობის მხხვერპლი სხვადასხვა ასაკის, კულტურისა და წარმომავლობის ევროპელი ქალების 15% ხდება.  

ეროვნულ დონეზე ოჯახური ძალადობის მიმართ „ნულოვანი ტოლერანტობის ზონის“ შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ევროპის საბჭომ შეიმუშავა სტამბულის კონვენცია.

ეს მნიშვნელოვანი სამართთლებრივი ინსტრუმენტი, მთავრობებს ავალდებულებს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დამნაშავეთა დასჯის მიზნით:http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/210.htm

ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, მოგიწოდებთ იხილოთ ვიდეო კლიპები მოცემულ ბმულებზე: http://bit.ly/1eVNp4Y,  http://bit.ly/OT7ioh, http://bit.ly/1eVNKom, http://bit.ly/OT7ILi და http://bit.ly/OT7TGF.

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.