ევროპის საბჭო მხარს უჭერს საქართველოს ორგანიზაციის სტანდარტებთან დაახლოების პროცესში. ეს მხარდაჭერა თანამშრომლობის მრავალფეროვანი ინიციატივების საშუალებით ხორციელდება. საბჭოს გენერალური მდივნის, ბატონი იაგლანდის თბილისში ვიზიტის შედეგად, რომელიც 2014 წლის თებერვალში შედგა, საქართველოს მთავრობამ და ევროპის საბჭომ 3 წლიანი სამოქმედო გეგმა მიიღეს. ამ 17 მილიონ ევროიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამების თითქმის ნახევარი უკვე დაფინანსებულია ევროკავშირისა და დონორი ქვეყნების მთავრობების მიერ, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს წინსვლას.
ამ სამოქმედო გეგმის სრულად დაფინანსების მიზნით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს სტრასბურგშიც და თბილისშიც. ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანამშრომლობის პროგრამების შესახებ.

მიმდინარე პროექტები

ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში

ევროპის საბჭოს პროგრამა არჩევნებში საქართველოს მხარდასაჭერად

ადვოკატთა და ადამიანის უფლებების დამცველთა შესაძლებლობების გაძლიერება

თემის მიერ მართული ურბანული სტრატეგიები ისტორიულ ქალაქებში  (COMUS)

დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულ სხვა პირთა საკითხებში სახალხო დამცველის აპარატის დახმარების პროექტი

მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერება

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფორმატი
ევროპის საბჭო ევროკავშირის მუდმივი პარტნიორია ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივაში (EaP). საბჭო მონაწილეობს პლატფორმებში „დემოკრატიის, ეფექტური მართვის, სტაბილურობისა და ხალხებს შორის კონტაქტების ხელშეწყობის“ თემებზე. გარდა ამისა, ის მართავს კორუფციისა და სასამართლო სისტემის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ორ პანელს. ევროპის საბჭომ ევროკავშირთან ერთად განავითარა პროგრამა, რომელსაც ოფიციალურად „ინსტრუმენტი“ ეწოდება და რომელიც დემოკრატიის, ეფექტური მართვისა და სტაბილურობის პლატფორმის ფარგლებში შემუშავებული საშუალებების რეალიზაციას ისახავს მიზნად..>>>