პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
15.02.13
ტრენინგი მოსამართლეებისათვის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და სტრასბურგის სასამართლოს საქართველოსათვის რელევანტური პრაქტიკის შესახებ...
დანიის მთავრობისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის – “სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობის” - ფარგლებში 16 და 17 თებერვალს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში გაიმართება ტრენინგი მოსამართლეებისათვის. მონაწილეები გაეცნობიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის უახლეს მაგალითებს, რომლებიც უკავშირდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 (საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება), მე-2 (სიცოცხლის უფლება) და მე-3 (წამების აკრძალვა) მუხლებს და განსაკუთრებით რელევანტურია ქართული მართლმსაჯულებისათვის. სემინარი გააერთიანებს თეორიულ სწავლებასა და პრაქტიკულ მუშაობას კაზუსებზე იმ მიზნით, რომ მონაწილეებმა მიღებული თეორიული ცოდნა გამოიყენონ პრაქტიკაში.

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.