პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
13.02.13
ვენეციის კომისიის 94-ე პლენარული სესია
2013 წლის 8-9 მარტს ჩატარდა ევროპი საბჭოს ვენეციის კომისიის 94-ე პლენარული სესია. სესიის ფარგლებში გაცვლილი იქნა მოსაზრებები ქართველ მონაწილეებთან და კომისიამ მიიღო:

მოსაზრება საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებზე, რასაც წინ უძღოდა2013 წლის 7 მარტს განხილვა მართლმსაჯულების ქვე-კომისიის მიერ; და

მოსაზრება ამნისტიის კანონის შესახებ საქართველოს კანონში პოლიტიკურ პატიმრებთან დაკავშირებულ დებულებებზე, რასაც წინ უძღოდა 2013 წლის 7 მარტს განხილვა დემოკრატიული ინსტიტუტების ქვე-კომისიის მიერ;


 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge  / www.venice.coe.int

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.