პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
27.07.12
მრგვალი მაგიდა სასჯელაღსრულების სისტემის რეჟიმის სამსახურისა და საბადრაგო სამსახურის დებულებების წარდგენის მიზნით...
დანიის საქართველოს პროგრამის 2010-2013 „სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა“ ფარგლებში თბილისში, სასტუმრო „ბეტსი“-ში 2012 წლის 30 ივლისს დაგეგმილია მრგვალი მაგიდა სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული სასჯელაღსრულების სისტემის რეჟიმის სამსახურის დებულებისა და საბადრაგო სამსახურის დებულებების საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსა და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის წარდგენის მიზნით.
შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები. ევროპის საბჭოს საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ დებულებებთან დაკავშირებით გამართულ დისკუსიაში.

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.