პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
26.01.12

საქართველო: მონიტორინგის კომიტეტმა საინფორმაციო ნოტა საჯარო გახადა

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტმა საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა თანამომხსენებლებისკასტრიოტ ისლამის (ალბანეთი, სოციალისტური ჯგუფი SOC) და ასტრუპ იენსენის (დანია, ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი ევროპისათვის ALDE) მიერ თბილისსა და ბათუმში (11–14 ოქტომბერი 2011) ფაქტების დასადგენი ვიზიტის შედეგად მომზადებული საინფორმაციო ნოტა. ნოტა ფოკუსირებულია მიმდინარე საარჩევნო რეფორმის პროგრესზე, მართლმსაჯულებაზე, ციხეებში არსებულ პირობებზე და მესხი მოსახლეობის რეპატრიაციაზე.

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/amondoc24rev3_2011.pdf

www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.