პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
11.05.12

ევროპის საბჭოს ანტი-კორუფციული ჯგუფი მოუწოდებს სახელმწიფოებს გაზარდონ პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობა

სტრასბურგი 09.05.2012 – ევროპის საბჭოს სახელმწიფოთა ჯგუფმა კორუფციის წინააღმდეგ (GRECO) დღეს თავის წევრ ქვეყნებს მოუწოდა ჩამოაყალიბონ გამჭვირვალე სისტემები საარჩევნო და პარტიების დაფინანსებისათვის. წლიურ ანგარიშში, GRECO  ითვალისწინებს სახელმწიფოების მიერ მარეგულირებელი მცდელობების ზრდას, მაგრამ ასევე მიუთითებს რიგ ნაკლოვანებებზე:

·         პარტიების ზოგიერთი შემოსავლის წყაროების გამჭვირვალობა, როგორებიცაა შემოწირულობები, საწევრო გადასახადები,, სესხები ან დაფინანსებები ხშირად უგულვებელყოფილნი არიან კანონმდებლობის მიერ

·         ბევრ ქვეყანაში კანონმდებლობა არ მოიცავს ადგილობრივ პარტიულ ორგანოებს და სხვა საარჩევნო კამპანიაში ჩართულ პირებს

·         ფინანსური ინფორმაცია ხშირად არ არის გამოქვეყნებული დროულად და იოლად ხელმისაწვდომი ფორმით

·         ქვეყნების დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს იქონიოს რეალურად დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანო, და რიგ ქვეყნებში ასეთი უწყება ან საერთოდ არ არსებობს, ან გააჩნია შეზღუდული ფუნქციები

·         სანქციები ხშირად სუსტია, არასაკმარისად მოქნილი, შეზღუდული მასშტაბებში ან გამოუყენებელი.

რაც შეეხება მექრთამეობას და გავლენის არასათანადოდ გამოყენებას, GRECO მიიჩნევს რომ არსებობს მაღალი დონის თავსებადობა კორუფციის შესახებ სისხლის სამართლის კონვენციასთან. თუმცა, ასევე აღნიშნავს, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ უნდა შეცვალოს ფრაგმენტული კანომდებლობები ამომწურავი ანტი-კორუფციული კანონმდებლობით.

კერძო სექტორში მექრთამეობა არის კორუფციის ფორმა, რომელიც ზოგიერთ ქვეყნებში არ ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. ხოლო სადაც ითვლება, სანქციები ხშირად სუსტია. ბევრ ქვეყანაში არსებობს ტენდენცია მოეკიდონ ერთი ტიპის კორუფციას უფრო სერიოზულად ვიდრე სხვებს. მაგალითად, სანქციები პასიური მექრთამეობისათვის საზოგადოებრივ სექტორში ხშირად უფრო მკაცრია ვიდრე აქტიური მხარის დარღვევების შემთხვევაში. რამდენიმე ქვეყანაში იშვიათია კორუფციული დარღვევების სამართლებრივი დევნის შემთხვევები.

GRECO- პრეზიდენტმა მარინ მრჩელამ განაცხადაზოგადად ქვეყნები მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამენ კორუფციის წინააღმდეგ საბრძოლველად და პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის გასაზრდელად, მაგრამ კიდევ ბევრი რამაა საჭირო. ხელისუფლებებმა უნდა გამოყენონ პოლიტიკური ნება და შესაბამისი რესურსები იმისათვის, რომ კორუფცია ეფექტურად იქნას თავიდან აცილებული და აღმოფხვრილი”.

2012 წელს GRECO- დაიწყო ახალი სფეროს გამოკვლევა: კორუფციის თავიდან აცილება პარლამენტის წევრებთან, მოსამართლეებთან და პროკურორებთან მიმართებაში. ესტონეთი, ლატვია, პოლონეთი, სლოვენია და დიდი ბრიტანეთი პირველი ქვეყნები არიან შეფასებისათვის.

***

GRECO დაარსებულია 1999 წელს ევროპის საბჭოს მიერ ქვეყნების ორგანიზაციის ანტი კორუფციულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგის მიზნით. ამჟამად იგი მოიცავს 48 ევროპულ სახელმწიფოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს.

GRECO- შესახებ მეტი ინფორმაცია

More information on GRECO

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.