პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
09.03.12

სამუშაო ჯგუფის მეოთხე შეხვედრა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის საბოლოო პროექტის ჩამოყალიბების მიზნით

2012 წლის 13-15 მარტს, ყვარლის ტბის კომპლექსში დაგეგმილია სამუშაო ჯგუფის მეოთხე შეხვედრა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის საბოლოო პროექტის ჩამოყალიბების მიზნით მათი ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს ოი საერთაშორისო და ერთი ადგილობრივი ექსპერტი. ღონისძიება ტარდება დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა ფარგლებში. 

2012 წლის მარტი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას 16 მარტს მოჰყვება მრგვალი მაგიდა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისთვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროექტის საბოლოო ვერსიის წარდგენის, მისი შემდგომი განხილვის და დამტკიცების მიზნით.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.