პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
04.05.12

საქართველოს სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ

30 აპრილს დასრულდა საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიშის ბეჭდვა. სახალხო დამცველის აპარატი ანგარიშს გაავრცელებს სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ანგარიშის ინგლისურ ენაზე თარგმნა და გამოცემა დაგეგმილია 2012 წლის ივნისის ბოლოს. აღნიშნული ანგარიში დაიბეჭდა დანიის მთავრობისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის,სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა,ფინანსური მხარდაჭერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.