პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
03.05.12

ევროსაბჭოს ექსპერტმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნული პრევენციის მექანიზმის მონიტორინგში საქართველოს ტერიტორიაზე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში

18–25 აპრილს, ევროსაბჭოს ექსპერტმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნული პრევენციის მექანიზმის მონიტორინგში საქართველოს ტერიტორიაზე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. აღნიშნული მონიტორინგი ჩატარდა საქართველოს სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმის სპეციალური ჯგუფის მიერ. მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდება 2012 წლის ივნისში. ევროსაბჭოს ექსპერტის მონაწილეობა საქართველოს ტერიტორიაზე ფსიქიატრიული დაწესებულებების მონიტორინგში უზრუნველყო ევროსაბჭოს პროექტმა სასამართლო რეფორმის, ადამიანის და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.