პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
03.05.12
მთავრობები და ჟურნალისტები იზიარებენ პასუხისმგებლობას თავისუფალი პრესისათვის
სტრასბურგი 02.05.2012 ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ დახურული და არა გამჭვირვალე ურთიერთობები მედიასა და მთავრობებს შორის წარმოადგენენ რისკს პლურალისტული საზოგადოებებისათვის. მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღის აღსანიშნავ მიმართვაში მან განაცხადა

გამოხატვის თავისუფლება ფუნდამენტური უფლებაა, რომელიც დაცულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით. თავისუფალი პრესა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ნებისმიერი დემოკრატიისათვის. არჩეულ პოლიტიკოსებს გააჩნიათ მოვალეობა იყვნენ თავდებები იმისა, რომ ჟურნალისტებს შეეძლოთ თავისუფლად და სახელმწიფოს მხრიდან რეპრესიების შიშის გარეშე მუშაობა. ევროპის საბჭო ხელს უწყობს პრესის თავისუფლებას მთავრობებისათვის მედიის სფეროს კანონმდებლობაზე მოსაზრებების მიცემის გზით და ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, ეხმარება წევრ ქვეყნებს კონვენციით აღებული ვალდებულებების შესრულებაში სპეციალური თანამშრომლობის პროგრამების მეშვეობით.  

მაგრამ პასუხისმგებლები მხოლოდ მთავრობები არ არიან. პლურალისტული საზოგადოებები რისკის ქვეშ დგებიან, როდესაც მედია ცდილობს მთავრობაზე ზეგავლენის მოხდენას ეკონომიური უპირატესობის მისაღწევად და როდესაც საქმიანი კავშირები ჟურნალისტებსა და პოლიტიკოსებს შორის გაუმჟღავნებელია.  

ადამიანთა პირადი ცხოვრების დაცულობის უფლების ხელყოფა ადამიანთა პირადი სივრცის უფლებისა (რომელიც ასევე დაცულია კონვენციით) უკანონო საქმიანობების მეშვეობით, როგორიცაა სატელეფონო მოსმენა, ასევე თანაბრად საზიანოა დემოკრატიებისათვის. მტკიცებულებები, რომლებმაც წამოიწიეს ლევესონის მიერ დიდ ბრიტანეთში მედიის ეთიკის საკითხების კვლევის შედეგად, ნათელი მაგალითია ჟურნალისტებისა და მთავრობებისათვის მათ მიერ თავისუფალი პრესის დაცვის პასუხისმგებლობის შესახსენებლად. ევროპის მოქალაქეებს ამის უფლება გააჩნიათ.”.”

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.