პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
03.02.12

სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა

2012 წლის 7-9 თებერვალს, ყვარლის ტბის კომპლექსში დაგეგმილია სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემდგომი მომზადებისა და განხილვის მიზნით მათი ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს ოი საერთაშორისო და ერთი ადგილობრივი ექსპერტი. ღონისძიება ტარდება დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 `სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობა~ ფარგლებში. 

2012 წლის მარტში გაიმართება დამატებითი შეხვედრა, რასაც მოჰყვება მრგვალი მაგიდა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრისთვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროექტის საბოლოო ვერსიის წარდგენის, მისი შემდგომი განხილვის, მიღებისა და განხორციელების მიზნით.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.