პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
02.07.12
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა შუალედური ანგარიში 2011 წლის ივნისიდან 2012 წლის მაისამდე პერიოდში მონიტორინგის განხორციელების შესახებ
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა შუალედური ანგარიში 2011 წლის ივნისიდან 2012 წლის მაისამდე პერიოდში მონიტორინგის განხორციელების შესახებ

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18964&Language=EN

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.