პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
02.04.12

ევროპის საბჭო და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტს

27 მარტს სტრასბურგში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლების, ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებსა და მათ ექსპერტებს შორის, რომლის განხილვის თემაც იყო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტი

შეხვედრაზე იმსჯელეს ევროპის საბჭოს ექსპერტთა მიერ მომზადებულ დასკვნაზე კოდექსის პროექტის შესახებ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა პროექტის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაზე, კერძოდ, ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის მოთხოვნებზე. ექსპერტებს წინასწარ წერილობით გადაეცათ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მოსაზრება კოდექსის პროექტის შესახებ

ევროპის საბჭოს რეკომენდაციებისა და კანონპროექტის დეტალური განხილვის შემდეგ, ქართული მხარე ცვლილებებს შეიტანს არსებულ კანონპროექტში და გაუგზავნის მას ევროპის საბჭოს ხელახალი დასკვნისათვის.  

შეხვედრა ორგანიზებული იყო დანიის მთავრობისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტისდანიის საქართველოს პროგრამა (2010-2013) - სასამართლო რეფორმის, ადამიანის და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობაფარგლებში.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.