ადამიანის უფლებათა კომისარი

თემატური მუშაობა

> თემატური საქმიანობის პრეზენტაცია მზადების პროცესშია და უახლოეს მომავალში განთავსდება განახლებული სახით.

დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა დიდწილად არის დაკავშირებული დისკრიმინაციის აღმოფხვრასთან.


მიგრანტთა უფლებები

კომისარი თანამშრომლობს მთავრობებთან იმ მოსაზრების ხაზგასასმელად, რომ ყველა მიგრანტს გააჩნია ადამიანის უფლებები.


ბავშვთა უფლებები

ბავშვთა უფლებები ადამიანის უფლებების განუყოფელი ნაწილია.


 

 

 

 1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.