ევროპული პრიზები

“გენდერული თანასწორობის პრიზი”

ჯილდო
ევა როსანოს შესრულებით

“გენდერული თანასწორობის” პრიზი დაწესდა იმ პოლიტიკურ პარტიათა დასაჯილდოებლად, რომლებიც ერთგულებენ გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას პოლიტიკაში.

სპეციალური ვებგვერდი

http://assembly.coe.int/Communication/Campaign/EqualityPrize/default_EN.html


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.