დემოკრატიისა და პოლიტიკურ საქმეთა გენერალური დირექტორატი (DG-DPA)
დაკავშირება

დემოკრატიისა და პოლიტიკურ საქმეთა გენერალური დირექტორატი

ევროპის საბჭო

F-67075 სტრასბურგი Cedex
საფრანგეთი
+ 33 (0)3 88 41 21 76
+ 33 (0)3 90 21 55 59


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.