ევროპის საბჭოს საგარეო ურთიერთობანი

ევროპის საბჭოს ურთიერთობები სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

ევროკავშირთან, ეუთოსთან და გაეროსთან არსებული ურთიერთობების გარდა, ევროპის საბჭო რეგულარულ კავშირებს ფლობს 30-ზე მეტ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის თითქმის ყველა რეგიონულ გაერთიანებასთან ევროპაში.

ამ რეგიონულ და ქვერეგიონულ ორგანიზაციებთან კონტაქტები წარმოადგენს აგრეთვე ეფექტიან საშუალებას არაწევრ სახელმწიფოებთან დასაკავშირებლად და ევროპის საბჭოს ძირითადი ღირებულებების - დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის ხელშესაწყობად.

დამატებითი ინფორმაციისათვის ევროპის საბჭოს ურთიერთობათა შესახებ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, გთხოვთ, იხილოთ წლიური ანგარიშების შესაბამისი განყოფილებები და ევროპის საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა მიმოხილვები.


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.